Skøde – hvad, hvem, hvorfor og hvor meget?

23 januar 2018 Camilla Skøtt
Skøde - hvad, hvem, hvorfor og hvor meget?

Har du fundet det hjem, der skal danne rammen om dit liv de næste mange år, underskrevet købsaftalen og sidder klar til at få afsluttet handlen? Så mangler du bare skødet. Men hvad er et skøde egentlig, hvorfor skal det tinglyses, hvem skal gøre det og hvor meget koster det? 

Spørgsmålene er mange, og vi har bedt eBoligadvokat (https://eboligadvokat.dk/skoede/) med at besvare dem, så vi kan blive klogere.

Hvad er et skøde – og hvorfor skal det tinglyses?

Når du har fundet dit drømmehjem og underskrevet købsaftalen, så vil du selvfølgelig gerne have, at ejerskabet over den nye bolig bliver officiel. Det sker gennem tinglysningen af skødet, der kort fortalt er den måde, hvorpå en køber registrerer sin ret til den pågældende ejendom.

Når skødet anmeldes til tinglysning i tingbogen, så får ejendommen sit eget blad, hvor ejerskab, pantrettigheder, brugsrettigheder, servitutter m.m. registreres. Det er altså din dokumentation for, at du ejer ejendommen, men det er også en juridisk sikring mod sælgers eventuelle kreditorer, der efter tinglysning ikke længere kan gøre udlæg i ejendommen.

Hvad er forskellen på skødet og købsaftalen?

Mange boligkøbere har det med at blande skødet og købsaftalen sammen, men det er grundlæggende to vidt forskellige ting – om end de i sidste ende beskriver det samme. 

Købsaftalen er en juridisk bindende aftale mellem køber og sælger, hvor alle vilkår er indeholdt. Det gælder fx købsprisen, overtagelsesdatoen, eventuelle forbehold osv., og den underskrives af begge parter, hvorefter den er bindende.

Skødet er ikke en aftale som sådan, selvom store dele af købsaftalens vilkår beskrives i den – det er udelukkende et dokument, der bruges til at registrere ejerskiftet i tingbogen.

Hvem skal skrive skødet?

Der er ingen lovkrav, der fortæller, om det skal være køber eller sælger, der udarbejder skødet, og derfor bliver det normalt aftalt i forbindelse med købsaftalen. Advokaten hos eBoligadvokat foreslår dog, at du som køber vælger at stå for arbejdet. På den måde har du hånd i hanke med, hvornår tinglysningen finder sted og ikke mindst med, hvornår købesummen frigives til sælger.

Hvad er prisen for et skøde?

At udarbejde og tinglyse et skøde er ikke et videre omstændeligt stykke arbejde for en advokat, der har gjort det mange gange før. Derfor kan prisen holdes nede på et par tusinde kroner. Helt specifikt koster det 2.500 kr. hos eBoligadvokat, hvis der er tale om køb af fast ejendom, mens det koster 1.950 kr., hvis der er tale om et eksisterende skøde, der skal ændres.

Flere Nyheder